Úvodní strana » Vinohrad a sklep » Ve vinohradě » Postřiky a přípravky na ochranu rostlin » Insekticidy - hmyz

Uvedené fotky jsou pouze ilustrační a můžou se od zboží lišit.

Karate Zeon 5 CS 5 ml

Kód produktu: 9210

Hubí savý a žravý hmyz z révy, jabloní, růží, mrkve, hrách atd.

65 Kč 53,72 Kč Bez DPH

u dodavatele - na dotaz

Pokud máte zájem o tento produkt, zašlete prosím nezávaznou poptávku:

Váš e-mail:
Váš dotaz:

Produkt Karate Zeon 5 CS je v objemu 5 ml dlouhodobě nedostupný. Alternativou pro tento objem je Karate Zeon 5 CS 6 ml.

Karate se Zeon technologií 5 CS hubí savý a žravý hmyz z révy, jabloní, růží, mrkve, hrách atd.

Benefity

  • Účinná látka rychle hubí široké spektrum savého a žravého hmyzu
  • Působí jako dotykový a požerový jed má i repelentní účinek
  • Velice široké spektrum účinnosti: mandelinka na bramborách a rajčatech květopas na jahodách a jabloních mšice na hrachu, paprikách molice na okurkách a rajčatech bělásek na brukvovité zelenině obaleč na jabloních a broskvoních atd.
  • Dlouhodobý reziduální účinek
  • 5 ml přípravku stačí k přípravě cca 100 l aplikační kapaliny
  • Ochranná lhůta: 3 - 28 dní dle typu rostliny
  • Dobře působí i při nízkých teplotách

Specifikace

  • Období pro aplikaci: duben – září
  • Odolnost vůči mrazu: ne
  • Velikost balení: 5x1,5ml, 5ml
 
Piktogramy: jablka, réva vinná, růže, mrkev, okurky, jahody, česnek, hrách, okrasné rostliny, brambory, broskev, papriky, rajče,
 
Kompletní návod v liště "Soubory".
 

Přípravek je klasifikovaný jako zdraví škodlivý a nebezpečný pro životní prostředí.

Signální slovo: Varování

Údaje o nebezpečnosti:

H302 Zdraví škodlivý při požití.
H317 Může vyvolat alergickou kožní reakci.
H332 Zdraví škodlivý při vdechování.
H410 Vysoce toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky

Bezpečnostní pokyny

P102 Uchovávejte mimo dosah dětí.
P261 Zamezte vdechování prachu/dýmu/plynu/mlhy/par/aerosolů. 
P270 Při používání tohoto výrobku nejezte, nepijte ani nekuřte.
P280 Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít. 
P501 Odstraňte obsah/obal předáním na sběrný dvůr do části nebezpečného odpadu.
 
EUH401 Dodržujte pokyny pro používání, abyste se vyvarovali rizik pro lidské zdraví a životní prostředí.

Karate Zeon 20 ml

95 Kč
+ -
ks
skladem

Znalostiv oboru na trhu

Skvělé cenyjedny z nejlepších

Dopravajiž od 49 Kč

Zákaznickápodpora a pomoc on-line

Rychlostdodání a dopravy